مجتمع تجاری کوهسنگی   

مرکز خرید باراد

  • لیست قیمت    واحدهای تجاری (مرکز خرید باراد) | اجاره واحدهای تجاری مرکز خرید باراد
  • پـلان طبـقات     1- | همکف | اول
  • پـلان پارکینگ    2-
  • بروشور امتیازات، امکانات و مشخصات عمومی مجتمع

info@smaskan.com  - 05138083