آئین افتتاحیه پروژه بوستان و مجتمع تجاری هراز (گزارش تصویری)