- بهبود ساختار و فرایندهای شرکت.

- پیگیری استقرار فرایندهای مدیریت پروژه به منظور کاهش قیمت تمام شده ساخت و ارتقاء کیفیت.

- استفاده از تکنولوژی های نوین در طراحی و ساخت

- افزایش سهم بازار شرکت با تکیه بر تعریف پروژه هایی با توجیه مناسب اقتصادی.

- توسعه فعالیت های شرکت با مطالعه و تحلیل بازار مسکن و رقبا و املاک و مستغلات در شرق کشور.

- افزایش سطح زیر ساخت، خصوصا در بافت های فرسوده

- پیاده سازی روش های نوین بازاریابی و فروش.

- تسریع در تحویل اسناد واحدها به مالکین.

- تهاتر بخشی از دارایی های راکد.

- ارتقا سطح کنترل های داخلی از طریق تقویت نظام حسابرسی داخلی.

- تبلیغات نوین و موثر با بکارگیری مشاوران زبده.

info@smaskan.com  - 05138083