احمد هادی زاده

رئیس هیات مدیره
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
 

مجید توتونچی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
 

حسن خطیب زاده

عضو هیات مدیره
شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)
 

سید علیرضا سیف زاده عمرانی

عضو هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)
 

مهدی جهانی

عضو هیات مدیره
شرکت پویا نوین پارس (سهامی خاص)


اعضای هیئت مدیره تعداد سهام نام و نام خانوادگی نماینده تحصیلات تجارب مدارک حرفه ای اعضا موظف مستقل عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتها
  شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)  488788666   احمد هادی زاده
(رئیس هیات مدیره)
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی   مدیر فروش و مشاور در امور سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاران سپهر فارس

مشاور امور اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان

مدیر فروش شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
   غیرموظف مستقل -
 شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
(سهامی خاص)
 1313   مجید توتونچی (عضو هیات مدیره و مدیرعامل)   لیسانس مهندسی عمران   رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی

معاون عمران و شهرسازی شهرداری مشهد

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی بانک تجارت کشور

مدیرعامل شرکت زیست خاور

نائب رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب مشهد

شهردار منطقه 4 مشهد مقدس

مدیرعامل شرکت عمران سپهر وکیل آباد

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
   موظف غیرمستقل -
شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)   5999  حسن خطیب زاده
(عضو هیات مدیره) 
       موظف غیرمستقل
-             
 شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)  1083   سید علیرضا سیف زاده عمرانی(عضو هیات مدیره)   کارشناسی ارشد حسابداری   معاون مالی و منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

مدیر مالی شرکت نارافشان تجارت خراسان
   موظف غیرمستقل -
شرکت پویانوین پارس 2446 مهدی جهانی (عضو هیات مدیره)            

تاریخ بروزرسانی : ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۲۱

info@smaskan.com  - 05138083