آقای مقدوری
آقای محمد مقدوری
به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
به سمت رئیس هیات مدیره(غیرموظف)
آقای گلمکانی
آقای احمد صادقی گلمکانی
به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
به سمت نائب رئیس هیات مدیه(غیرموظف)
آقای غفور خرامهر
آقای غفور خرامهر
به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)
به سمت عضو هیات مدیره(غیرموظف)

آقای ابوالفضل مهران
آقای محسن شهیدی
به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)
به سمت عضو هیات مدیره(غیرموظف)
آقای مهندس مجید توتونچی
آقای مجید توتونچی
به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۴۷

info@smaskan.com  - 05138083