چشم انداز (Vision)

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) می کوشد با تکیه بر منابع ارزشمند کارکنان خلاق، متبحر و مشارکت پذیر، فناوری های نوین، دانش علمی و فنی به روز، رعایت موازین قانونی، اخلاقی، صداقت و انضباط کاری، تخصص محوری، بهبود مستمر و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و مشتری مداری، شرکتی پیشتاز و برتر در بازار مسکن ایران باشد.

ماموریت (Mission)

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) به عنوان عضوی از گروه شرکتهای سرمایهگذاریمسکن به منظور فعالیت در زمینههای مختلف پروژه هایعمرانی در شرق کشور به خصوص احداث انبوه مسکن و سایر فعالیتهای مرتبط اعم از مطالعه، طراحی، ارایه خدماتمشاورهای، فنیمهندسی، نظارت، اجرا، سرمایهگذاری، تامین، تولید و فروش منابع ذی ربط و اعمال مدیریت مطمئن درحوزههای مذکور تاسیس شده است.

اهداف کلان شرکت

ایجاد بستر مناسب، پایدار  و مطمئن سرمایه گذاری در امور ساخت ابنیه وتامین منابع مورد نیاز در راستای تحقق سبد کسب و کار شرکت

افزایش توان فعالیت در بازارهای کسب و کار شرکت و ارتقا کیفیت تولیدات و خدمات ذیربط

حفظ وارتقاء سرمایه های موجود، تجهیز و بهینه سازی منابع در دسترس

 تمرکز بر مشتری محوری و انطباق محصولات و خدمات شرکت با نیازهای حال و آینده مشتریان

پایداری سود سهامداران و ذی نفعان و افزایش سهم شرکت از بازار مسکن

info@smaskan.com  - 05138083