ساعت پاسخ گویی روزهای شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 7:00 الی 14:30 

 • تلفن گویا :                       .            38083-051
 • روابط عمومی :                   .       .   38083220-051 
 • امور سهام :            .                  38083452-051
 • فروش و بازاریابی :                 .       612- 38083610-051  | 09105138083 | 09025138083 و  2931-021 داخلی 331
 • نمابر فروش            .                38083601-051
 • شماره پیامک :               .               300038083
 • نمابر :                      .         .         38083000-051
 • آدرس پست الکترونیکی :                 Info@smaskan.com
 • آدرس پستی :
       خراسان رضوی - مشهد - بلوار سجاد - بین سجاد 12 و 14 (بین حامد و بزرگمهر) - پلاک 270 
 • صندوق پستی :                             514-91735  
 • کد پستی :                                    9186993867

info@smaskan.com  - 05138083