آگهی پذیره نویسی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-016 مورخ 1394/03/06 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/15 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 900,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,100,000 میلیون ریال )از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 200,000 میلیون ریال، (، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/05/23 لغایت تاریخ 1399/07/20  و شماره حساب  5600852348780 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی مشهدت جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.

دانلود

۲۶ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۲۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

info@smaskan.com  - 05138083