مجتمع تجاری کوهسنگی   

مرکز خرید باراد


  • پـلان طبـقات     1- | همکف | اول
  • پـلان پارکینگ    2-
  • بروشور امتیازات، امکانات و مشخصات عمومی مجتمع

info@smaskan.com  - 05138083