مجتمع مسکونی محیا


مجتمع مسکونی رواق

  • تعداد محدودی از واحدهای این پروژه به فروش می رسد.
  • پیشرفت فیزیکی (تیرماه98) : 17.62 درصد
  • بروشور امتیازات، امکانات و مشخصات عمومی مجتمع

info@smaskan.com  - 05138083