مجتمع مسکونی آناهید
پروژه نسیم یکی از پروژه های سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در منطقه الهیه می باشد.
 
پیشرفت فیزیکی تا پایان آذرماه 82.80 درصد

 

 

%59.58 تا پایان آذرماه 98
19086
29219
10
9 و 10 و 11
394
17702
دارد
دارد
بتنی قالب تونلی
پیش بینی پکیج و رادیاتور
پیش بینی کولرآبی و پیش بینی اسپلیت در نشیمن واحدها
محوطه‌ اختصاصی
آناهید
پروژه آناهید
پروژه آناهید