مجتمع مسکونی نسیم
پروژه نسیم در زمینی به مساحت 10000 مترمربع در منطقه الهیه
394
دارد
بتنی قالب تونلی
ساختمان هیات مدیره
سیستم برق اضطراری
محوطه‌ اختصاصی

info@smaskan.com  - 05138083