مجتمع مسکونی نسیم
پروژه نسیم در زمینی به مساحت 10000 مترمربع در منطقه الهیه
%59.58 تا پایان آذرماه 98
19086
29219
10
9 و 10 و 11
394
17702
دارد
دارد
بتنی قالب تونلی
پیش بینی پکیج و رادیاتور
پیش بینی کولرآبی و پیش بینی اسپلیت در نشیمن واحدها
ساختمان هیات مدیره
سیستم برق اضطراری
محوطه‌ اختصاصی

info@smaskan.com  - 05138083