شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق از سال 1369 در عرصه ساخت مسکن در شرق کشور تاسیس گردید. فعالیت تخصصی شرکت، انبوه سازی و ساخت مسکن می باشد و تاکنون توانسته بیش از 41 پروژه با زیربنای بالغ بر 755 هزارمترمربع در شهرهای مشهد و زاهدان احداث نماید. از این تعداد پروژه بیش از 10 پروژه با زیربنای بیش از 79000 مترمربع و حدود 669 واحد در اطراف حرم مطهر ساخته شده است. از پروژه های اطراف حرم می توان به پروژه های رواق، مسعود، ترنج، کاوه، سبحان 1، سبحان 2 و نادر اشاره نمود. این شرکت در نظر دارد تا با یاری خداوند پروژه هایی اختصاصی در اطراف حرم مطهر رضوی برای همکاران بانک مسکن احداث و یا از واحدهای آماده فعلی واگذار نماید.

از جنابعالی دعوت می گردد تا برای پیش ثبت نام در پروژه های اطراف حرم مطهر فرم ذیل را تکمیل فرمایید. 

درخواست واحد همکاران بانک مسکن

ثبت اطلاعات
*
*
*
برای مثال 09105138083

info@smaskan.com  - 05138083